Przejdź do treści

Korzyści

 • Brak formalności i kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Brak kosztów związanych z rekrutacją oraz ograniczenie kosztów obsługi administracyjnej (kadry i płace)
 • Brak kosztów badań lekarskich
 • Minimalizacja kosztów związanych z urlopami macierzyńskimi i zwolnieniami lekarskimi i nadgodzinami
 • Elastyczność zatrudnienia
 • Krótki czas realizacji zamówienia
 • Możliwość zatrudnienia najlepszych pracowników na etat w firmie
 • Usprawnienie procesu rekrutacji
 • Minimalizacja poziomu fluktuacji kadr
 • Dostępność do szerokiej bazy kandydatów z Polski oraz do bazy cudzoziemców
 • Wieloletnie doświadczenie na lokalnym rynku pracy
 • Wsparcie profesjonalnych rekruterów