Przejdź do treści

Usługi

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Nasze biuro specjalizuje się w prawie CUDZOZIEMCÓW i świadczy następujące usługi dotyczące pobytu w Polsce:

 • udzielamy informacji na temat formalności związanych z otrzymaniem polskiej wizy oraz legalnego zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Armenii i Gruzji (oferty pracy)
 • pomagamy w załatwianiu formalności związanych z przeprowadzką do RP rodzin osób zatrudnionych przez agencję AP-PARTNER
 • dla osób ubiegających się o pozwolenie na pobyt prowadzimy elektroniczną rezerwację terminów do Urzędu Wojewódzkiego oraz przygotowujemy wnioski i dokumenty, które należy złożyć w urzędzie
 • reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed wojewodą i wydziałem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacją pobytu
 • pomagamy w formalnościach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Pracownicy agencji AP-PARTNER mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z prowadzonych przez nas mieszkań oraz w hotelach robotniczych, z którymi współpracujemy.

Osobom, które planują zamieszkać indywidualnie, w samodzielnie wynajmowanym mieszkaniu pomagamy w negocjacjach z agencjami nieruchomości, weryfikujemy umowy najmu i egzekwujemy poprawne wystawianie rachunków za czynsz i media.

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 • korzystając z naszych ofert legalnej pracy w Polsce, otrzymujesz pewność na pozytywne załatwienie wizy oraz legalne zatrudnienie w Polsce
 • pracownicy agencji AP-PARTNER mogą liczyć na Wojewódzkie Zezwolenia na pracę typ A (dla obywateli całego świata)
 • rezerwujemy terminy w urzędach i przygotowujemy wnioski do złożenia ich w Urzędzie Wojewódzkim
 • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych
 • pomagamy w formalnościach dotyczących zezwolenia na pobyt i pracę

LEASING PRACOWNICZY/PRACA TYMCZASOWA/REKRUTACJE STAŁE W POLSCE

 • prowadzimy rekrutacje pracowników z rynków lokalnych oraz cudzoziemców
 • obsługujemy czynności kadrowo-administracyjne oraz pobytowe
 • świadczymy profesjonalny dobór pracowników
 • minimalizujemy koszty związane z prowadzeniem rekrutacji i zatrudnieniem pracowników
 • obniżamy poziom fluktuacji kadr

PRACA TYMCZASOWA W NIEMCZECH

 • prowadzimy rekrutacje na stanowiska magazynowe, produkcyjne oraz specjalistyczne
 • gwarantujemy profesjonalne wsparcie i obsługę polskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych rekruterów
 • zatrudniamy pracowników polskich oraz cudzoziemców
 • pomagamy w załatwianiu formalności