• LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

  Biuro Praca-Partner specjalizuje się w prawie CUDZOZIEMCÓW i świadczy następujące usługi dotyczące pobytu w Polsce:

  • udzielamy informacji na temat formalności związanych z otrzymaniem polskiej wizy oraz legalnego zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Armenii i Gruzji (oferty pracy)
  • pomagamy w załatwianiu formalności związanych z przeprowadzką do RP rodzin osób zatrudnionych przez agencję AP-PARTNER
  • dla osób ubiegających się o pozwolenie na pobyt prowadzimy elektroniczną rezerwację terminów do Urzędu Wojewódzkiego oraz przygotowujemy wnioski i dokumenty, które należy złożyć w urzędzie
   reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed wojewodą i wydziałem do spraw cudzoziemców w sprawach związanych z legalizacją pobytu
  • pomagamy w formalnościach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

  • korzystając z naszych ofert legalnej pracy w Polsce, otrzymujesz pewność na pozytywne załatwienie wizy oraz legalne zatrudnienie w Polsce
  • pracownicy agencji AP-PARTNER mogą liczyć na Wojewódzkie Zezwolenia na pracę typ A (dla obywateli całego świata)
  • rezerwujemy terminy w urzędach i przygotowujemy wnioski do złożenia ich w Urzędzie Wojewódzkim
  • sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych
  • pomagamy w formalnościach dotyczących zezwolenia na pobyt i pracę

 • BIURO KONSULTACYJNE

  • udzielamy porad prawnych
  • przeprowadzamy tłumaczenia nieprzysięgłe dokumentów na j. polski
  • przygotowujemy CV w języku polskim
  • opracowujemy dokumenty niezbędne do legalizacji pobytu i pracy w Polsce
  • sprawdzamy ważność dokumentów, w tym oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, legalność zatrudnienia
  • usuwamy błędy formalne składanych wniosków

 • ZAKWATEROWANIE

  • Pracownicy agencji AP-PARTNER mogą liczyć na zakwaterowanie w jednym z prowadzonych przez nas mieszkań oraz w hotelach robotniczych, z którymi współpracujemy.
  • Osobom, które planują zamieszkać indywidualnie, w samodzielnie wynajmowanym mieszkaniu pomagamy w negocjacjach z agencjami nieruchomości, weryfikujemy umowy najmu i egzekwujemy poprawne wystawianie rachunków za czynsz i media.

AP-Partner Sp. z O.O. © 2019