AP-PARTNER Sp. z o.o.
ul. 6 Sierpnia 74/3
90-646 ŁÓDŹ

NIP: PL 7272797128 (Steuer.ID.Nr.)
CERTYFIKAT KRAZ nr 12735 (rejestr agencji zatrudnienia) wydany przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.
CERTYFIKAT AGENCJI ZATRUDNIENIA (AÜG) wydany w Niemczech przez BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT. Agentur für Arbeit Düsseldorf 22.05.2018.
AP-Partner Sp. z O.O. © 2019